Xem Ngày Tốt Cưới Hỏi Năm 2019 Cho Các Cặp Đôi

10:08, 21/09/2018 bởi: Như Phúc
 0 bình luận  0 love

Đám cưới là khi các cặp đôi trai gái quyết định lấy nhau để đi đến hôn nhân. Để tổ chức một đám cưới trọn vẹn thì ông cha ta thường xem ngày cưới hỏi theo tuổi vợ chồng để chọn được ngày kết hôn đẹp nhất.

Có thể nói đây là một tục lệ tốt đẹp xuyên suốt từ ngàn xưa đến nay của dân tộc ta. Bởi lẽ cưới hỏi là một dấu mốc, bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Cho nên coi ngày cưới không chỉ là một phong tục mà còn quyết định đến sự hạnh phúc êm ấm của các cặp vợ chồng trong tương lai.

Xem ngày cưới hỏi theo tuổi vợ chồng năm 2019

Xem ngày nạp tài cưới hỏi tuổi chú rể và cô dâu là tục lệ lâu đời của cha ông ta. Mục đích là biết được năm nay tuổi nam nữ có cưới hỏi được không để chú rể cô dâu chuẩn bị sẵn sàng?. Khi chọn được năm tốt thì phải chọn được tháng tốt nhất để tiến hành các lễ cưới trong năm để vợ chồng được trăm năm hạnh phúc vẹn toàn.

Dưới đây danh sách ngày tốt cưới hỏi trong năm 2019

Ngày cưới tốt tháng 1 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 3 năm 2019

 • Thứ tư, ngày 6 tháng 2 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 2/1/2019
 • Thứ sáu, ngày 15 tháng 2 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 11/1/2019
 • Thứ bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 26/1/2019

Ngày cưới tốt tháng 2 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 4 năm 2019

 • Thứ tư, ngày 6 tháng 3 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 1/2/2019
 • Thứ năm, ngày 7 tháng 3 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 2/2/2019
 • Thứ sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 17/2/2019
 • Thứ bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 25/2/2019
 • Chủ nhật, ngày 31 tháng 3 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 26/2/2019
 • Thứ tư, ngày 3 tháng 4 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 29/2/2019

Ngày cưới tốt tháng 3 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 5 năm 2019

 • Thứ bảy, ngày 6 tháng 4 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 2/3/2019
 • Thứ hai, ngày 8 tháng 4 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 4/3/2019
 • Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 16/3/2019
 • Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 19/3/2019
 • Thứ ba, ngày 30 tháng 4 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 26/3/2019
 • Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 28/3/2019

Ngày cưới tốt tháng 4 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 6 năm 2019

 • Thứ năm, ngày 16 tháng 5 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 12/4/2019
 • Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 17/4/2019
 • Thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 24/4/2019
 • Chủ nhật, ngày 2 tháng 6 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 29/4/2019

Ngày cưới tốt tháng 5 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 7 năm 2019

 • Thứ ba, ngày 11 tháng 6 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 9/5/2019
 • Thứ sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 12/5/2019
 • Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 19/5/2019
 • Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 21/5/2019
 • Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 24/5/2019

Ngày cưới tốt tháng 6 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 7 năm 2019

 • Thứ tư, ngày 10 tháng 7 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 8/6/2019
 • Thứ tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 15/6/2019
 • Thứ sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 17/6/2019
 • Thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 20/6/2019
 • Thứ tư, ngày 31 tháng 7 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 29/6/2019

Ngày cưới tốt tháng 7 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 8 năm 2019

 • Thứ hai, ngày 12 tháng 8 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 12/7/2019
 • Thứ bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 17/7/2019
 • Thứ ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 20/7/2019
 • Thứ bảy, ngày 24 tháng 8 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 24/7/2019

Ngày cưới tốt tháng 8 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 9 năm 2019

 • Thứ bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 2/8/2019
 • Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 26/8/2019

Ngày cưới tốt tháng 9 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 10 năm 2019

 • Chủ nhật, ngày 29 tháng 9 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 1/9/2019
 • Thứ tư, ngày 2 tháng 10 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 4/9/2019
 • Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 16/9/2019
 • Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 17/9/2019
 • Thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 19/9/2019
 • Thứ bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 28/9/2019
 • Chủ nhật, ngày 27 tháng 10 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 29/9/2019

Ngày cưới tốt tháng 10 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 11 năm 2019

 • Thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 2/10/2019
 • Thứ ba, ngày 5 tháng 11 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 9/10/2019
 • Thứ tư, ngày 6 tháng 11 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 10/10/2019
 • Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 19/10/2019
 • Chủ nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 21/10/2019
 • Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 26/10/2019

Ngày cưới tốt tháng 11 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 12 năm 2019

 • Thứ sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 4/11/2019
 • Thứ năm, ngày 5 tháng 12 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 10/11/2019
 • Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 16/11/2019
 • Thứ hai, ngày 23 tháng 12 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 28/11/2019

Ngày cưới tốt tháng 12 năm 2019 âm lịch

Dương lịch tháng 1 năm 2020

 • Thứ ba, ngày 31 tháng 12 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 6/12/2019
 • Thứ năm, ngày 9 tháng 1 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 15/12/2019
 • Thứ sáu, ngày 24 tháng 1 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 30/12/2019

Xem Ngày cưới hỏi theo tuổi vợ chồng có ý nghĩa gì?

Vợ chồng là một mối quan hệ do duyên phận trời định mà nên. Tuy nhiên tương lai hạnh phúc, tốt đẹp hay không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Trong đó chọn ngày đẹp để tổ chức hỏi cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng quyết định hạnh phúc đôi lứa.

Cho nên cần xem ngày cưới hỏi theo tuổi vợ chồng năm 2018 để xác định được ngày tốt xấu. Từ đó chọn ra ngày cưới đẹp không phạm vào các điều kiêng kỵ. Bởi ngày cưới tốt xấu không chỉ ảnh hưởng đến hạnh phúc cuộc hôn nhân mà còn là tiền đề mang lại may mắn trong tương lai. Con cái đề huề, đông đủ, có nếp có tẻ, ngoan ngoãn và thành đạt. Công danh sự nghiệp của 2 vợ chồng thì thăng tiến, vợ chồng hòa thuận nếu chọn được ngày đẹp để cưới hỏi. Ngược lại nếu cưới vào ngày không đẹp, tức ngày xấu, phạm vào nhiều điều kỵ tức mở đầu cho một cuộc hôn nhân sai lầm, đổ vỡ, không hạnh phúc. Điều này các cặp vợ chồng sắp cưới tuyệt đối tránh.

Ngoài ra, coi ngày cưới đẹp còn nói lên tầm quan trọng của một cuộc hôn nhân lâu dài. Vì thế đây còn được cho là một thủ tục trước khi cưới mà cặp đôi nào cũng phải thực hiện. Giúp các cặp đôi trẻ hiểu được giá trị thiêng liêng của cuộc hôn nhân. Để cố gắng vun đắp xây dựng mái ấm sau hôn nhân.

Căn cứ để chọn được ngày đẹp tổ chức cưới hỏi

Từ xa xưa ông bà ta có câu: “lấy vợ xem tuổi đàn bà, xây nhà xem tuổi đàn ông”. Câu nói này vẫn tồn tại và được vận dụng cho đến ngày nay. Điều này không chỉ áp dụng cho việc xem năm kết hôn mà còn được làm căn cứ khi chọn ngày cưới. Cho nên dựa vào năm sinh người vợ để xác định có phạm tuổi hạn nào không? Đặc biệt nếu phạm Kim lâu thì năm tuyệt đối không thể cưới được. Vì năm hạn này sẽ làm xấu đi mối quan hệ vợ chồng trong tương lai. Cho nên tuyệt đối tránh kết hôn khi cô gái đến tuổi Kim Lâu.

Ngoài ra xem ngày cưới chính là việc đi chọn ngày đẹp đặc biệt là ngày bất tương và ngày hoàng đạo. Đồng thời để tránh những ngày xấu, hắc đạo để không ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân.

Ngày bất tương

Có thể nói đây là một ngày rất tốt, có sao Bất tương chiếu chủ về những điều tốt đẹp. Là thời điểm âm dương cân bằng nhau, không khắc không xung. Cho nên rất tốt để thực hiện công việc trọng đại như cưới hỏi, động thổ xây nhà. Bởi nếu chọn được ngày bất tương tổ chức đám cưới thì cuộc hôn nhân của bạn sẽ luôn gặp may mắn. Dẫn đến sự thuận lợi, trắc trở nào cũng vượt qua và mang tới nhiều hạnh phúc về sau.

Ngày hoàng đạo

Nếu ngày bất tương là ngày đẹp, âm dương được cân bằng thì ngày hoàng đạo là ngày đẹp có các sao tốt chiếu. Không chỉ trong cưới hỏi mà ngày hoàng đạo luôn là căn cứ lựa chọn để thực hiện mọi công việc. Đặc biệt là những công việc trọng đại trong đời. Bởi khi công việc thực hiện trong ngày này đều được xem là may mắn cho sự khởi đầu. Ngược lại tuyệt đối tránh ngày hắc đạo để những điều xấu sẽ không có cơ hội xảy ra.

Như vậy khi yêu nhau và quyết định tiến đến hôn nhân, cần phải thận trọng trong việc chọn ngày cưới. Bởi đó là bước khởi đầu mang lại may mắn lâu dài trong tương lai. Mặc dù cách xem ngày cưới này chỉ là một công cụ trên mạng online nhưng các thông tin ngày tốt xấu vô cùng chính xác và đáng tin cậy. Đây được xem là công cụ hỗ trợ đắc lực đúng và nhanh nhất trong việc xác định ngày đẹp để tổ chức đám cưới cho hai bạn.

From Marry with


Bình luận

0 bình luận
Video mới nhất
Những câu nói hay về tình yêu hay ngôn tình trong cuộc sống hiện nay đã được truyền tải một cách khéo léo qua tác phẩm nghệ thuật – tranh vẽ. Mỗi nét vẽ là sự khắc họa câu chuyện tình yêu chi tiết nhất.
Cộng đồng
Khuyến mãi cưới mới nhất
Từ khóa được quan tâm nhất