Lập kế hoạch

BẠN CHUẨN BỊ CƯỚI VÀ BẠN KHÔNG BIẾT PHẢI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?
Công cụ Lập kế hoạch trong mục Ứng dụng cưới trên Marry.vn là công cụ toàn diện, tập hợp tất cả những công việc mà bạn cần phải thực hiện cho quá trình chuẩn bị đám cưới.
  • Công việc được liệt kê sẵn theo trình tự thời gian hoặc theo phân mục.
  • Bạn có thể loại bỏ các công việc có sẵn được liệt kê, thay vào công việc mới của chính bạn
  • Bạn sẽ được liên kết đến các nội dung liên quan hoặc hình ảnh thích hợp về đám cưới trên Marry.
  • Các phần việc đã thực hiện xong được đánh dấu để loại bỏ dần trong quá trình chuẩn bị, tránh nhầm lẫn.
figure

Bạn đã là thành viên marry.vn?
Sử dụng ngay
Bạn chưa là thành viên marry.vn?