Bạn có biết vì sao nhận đính hôn đeo ở ngón tay cái

21:47, 10/04/2016 bởi: Vuumyka
 0 bình luận  0 love

Nguyên nhân nhẫn đính hôn đeo o tay trái xuất phát tù một quan niệm tù thòi xa xua?

Chiếc nhẫn trỏ thành vật quan trọng cho lòi Hứa hẹn và tình yêu.Khi các cập đoi có ý định kết hôn.Nhẫn cưới trỏ thành vật gần kết họ vói nhau không ròi. Nhung đã bao gio bạn tụ hỡi gì sau,nhãn đính hôn được đeo ở tay trái trua?Đàng sau phong tục này đã có tù thòi xa sua. 1-GẦN MẠCH CỦA TÌNH YÊU HƠN! Đeo nhãn cưới ở tay trái xuất phát tù thòi La mã cổ đại,ty nhiên lúc đó chiếc nhãn không tuong Trung cho việc két hôn,chiếc nhân tuong Trung cho tình bạn và tình cãm nói Trung.Phụ nữ thuong đeo ở tay trái,ì họ tin gan xẽ gần vói VENAOMORIS hay gọi là tĩnh Mạch của tình yêu,trục tiếp kết nói Tim nhanh hon. Tuy nhiên,vế sau này được khoa học chúng Minh là không đúng.Vì vậy việc đeo nhãn cưới ở tay trái đã trỏ thành một phong tục,một thói quen truyền tù đòi này qua đòi khác. Ngày nay họ Bác đau có sụ lụa trọn khác nhau miễn sau phù họp vói họ.Do vậy không nhấc thuyết phái đeo tay trai nữa ma đeo tay phãi ,nhũng người nõi tiếng họ xam nhẫn lên ngon tay cua họ thay vi đeo nhẫn.Dù Bác cú hình thúc nào đi Trang nữa ,chúng là biểu tượng của hôn nhân và tình yêu. 2-NHẪN ĐÍNH HÔN CÒN ĐƯỢC COI LÀ BIỂU TƯỢNG CŨA THÒI GIAN CHÒ ĐỌI TRƯỚC KHI KẾT HÔN. Vào NÂM 1215 Đúc Giáo Hoàng Innocent 3 thòi Trung cổ đã yêu cầu gần Cần có một thòi gian chò đọi nhác định giũa lúc Hứa hôn và đám cưới Do đó chiếc nhãn được sĩ dụng vật Hứa hẹn cam kết giũa các cập đoi vói nhau,hoặc để chỉ định kết hôn vữa họ. Bên cạnh đó nhẫn đính hôn cũng thể hiện thú hang của họ trong xã hội thòi đó chỉ co tàng lớp thượng luu đeo nhẫn cầu kỳ ,lạ mất sang trọng.

From Marry with


Bình luận

0 bình luận
Video mới nhất
Những câu nói hay về tình yêu hay ngôn tình trong cuộc sống hiện nay đã được truyền tải một cách khéo léo qua tác phẩm nghệ thuật – tranh vẽ. Mỗi nét vẽ là sự khắc họa câu chuyện tình yêu chi tiết nhất.
Cộng đồng
Khuyến mãi cưới mới nhất
Từ khóa được quan tâm nhất